דלג לתוכן עיקרי
26.03.28.22

ביצוע פרוייקט המצוק החופי בחברת פארק אריאל שרון בע"מ

תקציב מאושר: 600,000
תקנה תקציבית בתכנית אשכול תכנון ומדיניות (תחת תחום פעילות יחידות המשרד בסעיף המשרד להגנת הסביבה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב ביצוע פרוייקט המצוק החופי בחברת פארק אריאל שרון בע"מ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪600,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)