דלג לתוכן עיקרי
24.40.07.12

הכנסות משירותים אמבולטוריים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מרכז רפואי ירושלמי (תחת תחום מרכזים לבריאות הנפש בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות משירותים אמבולטוריים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?