דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב מרכז רפואי ירושלמי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪54,929,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪128,419,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪42,853,000 (78.02%)
  • רכש וקניות: ₪12,076,000 (21.98%)

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪49,659,522
תחת סעיף זה מוקצים 540 תקני כח אדם , ובנוסף 405 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?