דלג לתוכן עיקרי
24.16.21.70

הכנסות - בדיקות וירולוגיות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מעבדות בריאות הציבור (תחת תחום בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב הכנסות - בדיקות וירולוגיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?