דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מעבדות בריאות הציבור

24.16.21

10,154,000
בשנת 2015 תקציב מעבדות בריאות הציבור הוא ₪7,149,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,154,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪16,800,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪3,731,000 (36.74%)
  • רכש וקניות: ₪6,423,000 (63.26%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪7,452,129
תחת סעיף זה מוקצים 61 תקני כח אדם , ובנוסף 3 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?