דלג לתוכן עיקרי
24.16.01.60

הכנסה מבדיקות שרות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מטה בריאות הציבור (תחת תחום בריאות הציבור בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסה מבדיקות שרות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?