דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2015 תקציב מטה בריאות הציבור הוא ₪534,386,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪578,460,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,208,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪579,668,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪39,153,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪302,155,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪579,668,000 (100%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪494,176,438
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?