דלג לתוכן עיקרי
24.07.18.43

הכנסות אחרות עבור שירותים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית המכון הלאומי לרפואה (תחת תחום שרותי אישפוז כלליים בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסות אחרות עבור שירותים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?