דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב המכון הלאומי לרפואה הוא ₪7,638,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,886,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,830,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪11,716,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,275,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪7,800,000 (66.58%)
  • רכש וקניות: ₪3,916,000 (33.42%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪8,083,499
תחת סעיף זה מוקצים 39.5 תקני כח אדם , ובנוסף 25 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?