דלג לתוכן עיקרי
24.02.22.30

הכנסות היחידה לבדיקת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מינהל טכנולוגיות (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הכנסות היחידה לבדיקת לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?