דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מינהל טכנולוגיות

24.02.22

26,450,000
בשנת 2015 תקציב מינהל טכנולוגיות הוא ₪28,522,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪26,450,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪19,685,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪5,078,000 (19.2%)
  • רכש וקניות: ₪21,372,000 (80.8%)

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪-139,066
תחת סעיף זה מוקצים 70 תקני כח אדם , ובנוסף 28 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?