דלג לתוכן עיקרי
24.02.22.02

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 8,000
תקנה תקציבית בתכנית מינהל טכנולוגיות (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪8,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪375,492
תחת סעיף זה מוקצים 28 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)