דלג לתוכן עיקרי
24.02.18.43

הכנסות אחרות עבור המכון לרפואה משפטית

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית המכון לרפואה משפטית (תחת תחום משרד ראשי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב הכנסות אחרות עבור המכון לרפואה משפטית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?