דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב מכונים הוא ₪40,743,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,330,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪43,073,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪22,480,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪33,343,000 (77.41%)
  • רכש וקניות: ₪9,730,000 (22.59%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪29,289,622
תחת סעיף זה מוקצים 94 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2022 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?