דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב השתתפות משרד האוצר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,051,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?