דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב תמיכה בפיתוח הוא ₪60,087,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪148,873,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,051,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪150,924,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,500,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪133,724,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪76,168,000 (50.47%)
  • רכש וקניות: ₪74,756,000 (49.53%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪86,815,434
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?