דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב הכשרת נוער פר תלמיד - הוא ₪56,158,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪55,940,587
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?