דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב אגף להכשרה מקצועית הוא ₪677,748,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪14,448,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪23,518,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪714,640,120
תחת סעיף זה מוקצים 368.5 תקני כח אדם , ובנוסף 367 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?