דלג לתוכן עיקרי
23.07.13

הכשרת הנדסאים וטכנאים

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום אגף להכשרה מקצועית בסעיף משרד הרווחה ותחום.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2004 תקציב הכשרת הנדסאים וטכנאים הוא ₪152,398,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪162,975,604
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?