דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב מרכזי הכשרה ממשלתיים הוא ₪32,695,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪42,616,728
תחת סעיף זה מוקצים 170.5 תקני כח אדם , ובנוסף 106 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?