דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב הסבות ועדכונים לאקדמאים הוא ₪19,146,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪23,534,010
תחת סעיף זה מוקצים 3 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2004.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?