דלג לתוכן עיקרי
23.02.14

רישום מהנדסים

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי - בסעיף משרד הרווחה ותחום.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2004 תקציב רישום מהנדסים הוא ₪326,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תחת סעיף זה מוקצים 2.5 תקני כח אדם , ובנוסף 24 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?