דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב תחום פעולה כללי - הוא ₪88,168,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,028,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תחת סעיף זה מוקצים 134.5 תקני כח אדם , ובנוסף 120 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?