דלג לתוכן עיקרי
23.02.08.09

ביקורת חשבות- תקציבי תמיכות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית גזברות (תחת תחום תחום פעולה כללי - בסעיף משרד הרווחה ותחום).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב ביקורת חשבות- תקציבי תמיכות הוא ₪27,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?