דלג לתוכן עיקרי
23.02.03

מיכון וארגון

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי - בסעיף משרד הרווחה ותחום.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2004 תקציב מיכון וארגון הוא ₪11,726,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תחת סעיף זה מוקצים 17 תקני כח אדם

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?