דלג לתוכן עיקרי
22.05.04.03

השתתפות בשכר דירה במשרד האוצר

תקציב מאושר: 5,572,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום בתי הדין הרבניים בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות בשכר דירה במשרד האוצר הוא ₪6,794,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,572,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪5,847,999
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)