דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בתי הדין הרבניים

22.05

134,804,000
בשנת 2003 תקציב בתי הדין הרבניים הוא ₪116,696,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪134,804,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,594,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪88,549,000 (65.69%)
  • תמיכות והעברות: ₪17,663,000 (13.1%)
  • רכש וקניות: ₪21,165,000 (15.7%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪127,148,708
תחת סעיף זה מוקצים 227 תקני כח אדם , ובנוסף 571 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?