דלג לתוכן עיקרי
22.05.03.21

הכנסות מאגרות עבור מכוני גיור

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הנהלת בתי הדין הרבניים (תחת תחום בתי הדין הרבניים בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הכנסות מאגרות עבור מכוני גיור לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?