דלג לתוכן עיקרי
22.05.03.15

השתתפות במשרד ראש הממשלה - נציגויות בתי הדין בחבר העמים

תקציב מאושר: 1,400,000
תקנה תקציבית בתכנית הנהלת בתי הדין הרבניים (תחת תחום בתי הדין הרבניים בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב השתתפות במשרד ראש הממשלה - נציגויות בתי הדין בחבר העמים הוא ₪1,920,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,400,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,382,999
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)