דלג לתוכן עיקרי
22.05.01.04

שיא כח אדם - מינהליים (106.5 משרות)

תקציב מאושר: 11,380,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר (תחת תחום בתי הדין הרבניים בסעיף משרד לעניני דתות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב שיא כח אדם - מינהליים (106.5 משרות) הוא ₪9,820,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,380,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪11,726,973
תחת סעיף זה מוקצים 100 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)