דלג לתוכן עיקרי
20.66.01.54

סל קליטה לתלמידים אתיופים - העברה לרשויות מקומיות

תקציב מאושר: 700,000
תקנה תקציבית בתכנית המינהל חינוך התיישבותי (תחת תחום חינוך התיישבותי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב סל קליטה לתלמידים אתיופים - העברה לרשויות מקומיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪700,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪569,071
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)