דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חינוך התיישבותי

20.66

4,586,786,000
בשנת 2024 תקציב חינוך התיישבותי הוא ₪4,586,786,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪122,365,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪4,709,151,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪241,647,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,012,291,000 (21.5%)
  • תמיכות והעברות: ₪3,511,562,000 (74.57%)
  • רכש וקניות: ₪55,452,000 (1.18%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪4,197,199,688
תחת סעיף זה מוקצים 359 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?