דלג לתוכן עיקרי
20.43.03.16

השתתפות משרד החינוך בשכר לימוד על יסודי

תקציב מאושר: -18,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מעין החינוך התורני (תחת תחום יסודי וחטיבות-ביניים בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב השתתפות משרד החינוך בשכר לימוד על יסודי הוא ₪-10,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-18,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪-13,373,383
תקציב זה פעיל בין השנים: 2016 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)