דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שלוב ילדים בחינוך הרגיל במעין החינוך התורני

20.43.03.13

5,695,000
בשנת 2019 תקציב שלוב ילדים בחינוך הרגיל במעין החינוך התורני לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,695,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪24,586,865
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)