דלג לתוכן עיקרי
20.40.02.38

הכנסה ממכירת ספרי לימוד

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות מטה מרכזיות (תחת תחום מטה המשרד בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסה ממכירת ספרי לימוד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?