דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב מטה המשרד הוא ₪1,730,668,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,199,504,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,440,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,201,944,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪127,750,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪348,999,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪613,111,000 (27.84%)
  • תמיכות והעברות: ₪184,369,000 (8.37%)
  • רכש וקניות: ₪1,337,362,000 (60.74%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪1,678,526,236
תחת סעיף זה מוקצים 2,071 תקני כח אדם , ובנוסף 362 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?