דלג לתוכן עיקרי
20.37.05.35

פעולות ספורט עממיות - תמיכה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תמיכות בספורט (תחת תחום מנהל הספורט בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב פעולות ספורט עממיות - תמיכה הוא ₪261,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪253,175
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)