דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב תמיכות בספורט הוא ₪20,438,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪101,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪32,595,767
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?