דלג לתוכן עיקרי
20.29.08

חינוך עצמאי

תקציב מאושר: 1,165,168,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום חינוך עצמאי ומוכר בסעיף משרד החינוך.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2014 תקציב חינוך עצמאי הוא ₪1,072,201,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,165,168,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪65,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,230,168,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪174,815,000 (14.21%)
  • תמיכות והעברות: ₪988,451,000 (80.35%)
  • רכש וקניות: ₪1,139,000 (0.09%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪1,062,601,663
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?