דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חינוך עצמאי ומוכר

20.29

2,313,524,000
בשנת 2014 תקציב חינוך עצמאי ומוכר הוא ₪2,185,457,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,313,524,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪140,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,453,524,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,600,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪220,109,000 (8.97%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,089,987,000 (85.18%)
  • רכש וקניות: ₪1,997,000 (0.08%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪2,178,641,473
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?