דלג לתוכן עיקרי
20.22.04.48

הכנסה מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אחזקת המשרד (תחת תחום אמרכלות ועובדי משרד בסעיף משרד החינוך התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסה מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?