דלג לתוכן עיקרי
19.40.02.06

הכנסה מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מחקר תשתיתי (תחת תחום מנהל מדע בסעיף משרד המדע והחלל, התרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב הכנסה מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?