דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב מנהל מדע הוא ₪295,787,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪548,163,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪69,210,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪617,373,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪76,500,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪264,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪360,591,000 (58.41%)
  • רכש וקניות: ₪159,672,000 (25.86%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪418,396,495
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?