דלג לתוכן עיקרי
19.04.04.06

הכנסות מתוכנית המחקר האירופית

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית המועצה הלאומית למחקר (תחת תחום מינהל מדע בסעיף משרד המדע והטכנולוגיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב הכנסות מתוכנית המחקר האירופית לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?