דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד המדע והטכנולוגיה

19

1,308,645,000
בשנת 2011 תקציב משרד המדע והטכנולוגיה הוא ₪954,931,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,308,645,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪16,992,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,325,637,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪55,899,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪137,250,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪36,868,000 (2.78%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,150,557,000 (86.79%)
  • רכש וקניות: ₪87,089,000 (6.57%)

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪944,042,417
תחת סעיף זה מוקצים 105 תקני כח אדם , ובנוסף 880 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2011.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?