דלג לתוכן עיקרי
17.20.02.81

הכנסות מבתי משפט צבאיים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידת אוצר (תחת תחום מפקדת תיאום וקישור בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות מבתי משפט צבאיים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?