דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב יחידת אוצר הוא ₪13,972,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪24,123,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪315,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪24,438,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪18,707,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪5,564,000 (22.77%)
  • רכש וקניות: ₪10,117,000 (41.4%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪13,203,104
תחת סעיף זה מוקצים 18 תקני כח אדם , ובנוסף 7 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?