דלג לתוכן עיקרי
17.20.02.48

השתתפות משרד הביטחון במערכת זיהוי ביומטרי

תקציב מאושר: -315,000
תקנה תקציבית בתכנית יחידת אוצר (תחת תחום מפקדת תיאום וקישור בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד הביטחון במערכת זיהוי ביומטרי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-315,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-152,248
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)