דלג לתוכן עיקרי
17.20.02.42

הכנסות מכרטיס מגנטי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידת אוצר (תחת תחום מפקדת תיאום וקישור בסעיף תאום הפעולות בשטחים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב הכנסות מכרטיס מגנטי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?