דלג לתוכן עיקרי
09.02.11.65

הכנסה ממכירה וגורמים שונים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות - נציגויות (תחת תחום יצוג המדינה בחו"ל בסעיף משרד החוץ).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב הכנסה ממכירה וגורמים שונים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?